Azotan manganu – Mn(NO3)2

Masa molowa:
Nr CAS:
Postać:
Zastosowanie:
Opakowanie:

Specyfikacja techniczna:

Mn:
pH (20 °C):
178,94
10377-66-9
półprzeźroczysty czerwono-różowy roztwór 50 %
produkcja nawozów
pojemniki 1 m3235 +/- 5
0 +/- 1