Siarczan manganu – MnSO4 x H2O

Masa molowa:
Nr CAS:
Nr WE:
Postać:
Zastosowanie:
Opakowanie:

Specyfikacja techniczna:

Mn:
MnSO4 x H2O:
H20 (100°C):
pH (r-r 10 %):
168,94
7785-87-7
232-089-9
biały proszek
produkcja pasz, produkcja fungicydów
worki papierowe 25 kg31,90 % min.
95,30 %
1 % max.
7,5 max.