Złoże katalityczne

Złoże katalityczne Mangafen jest przeznaczone do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, w tym wody dla gospodarstw domowych, przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu. Jest materiałem filtracyjnym pochodzenia naturalnego, służącym do filtracji wody o dużej zawartości manganu i żelaza. Może być stosowany w filtrach ciśnieniowych jak również grawitacyjnych. Posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz rekomendację światowego lidera analiz laboratoryjnych SGS INSTITUT FRESENIUS.

Opis i specyfikacja produktu:

Barwa:
Uziarnienie:
Zawartość MnO2:
Ciężar nasypowy:
Ciężar właściwy:
Wilgotność:
Fe:
Ni + Co
Cu:
P:
Zawartość podziarna i nadziarna:
Ekspansja złoża:
Opakowanie:
czarno – brązowa
1 – 3 mm
min. 81 %
2,0 - 2,1 t / m3
4,0 – 4,2 t / m3
3 % max.
3 % max.
0,16 % max.
0,04 % max.
0,14 % max.
5,0 % max.
25 %
worki 25 kg, 1 t worki BB