Węglan manganu – MnCO3

Masa molowa:
Nr CAS:
Nr WE:
Postać:
Zastosowanie:
Opakowanie:

Specyfikacja techniczna:

Mn:
H2O(100 °C):
S:
< 74 µm:
114,94
598-62-9
209-942-9
beżowy proszek
produkcja nawozów
worki papierowe 25 kg44,00 % min.
2,5 % max.
0,1 % max.
90 % min.