Tlenek manganu – MnO

Masa molowa:
Nr CAS:
Nr WE:
Postać:
Zastosowanie:
Opakowanie:

Specyfikacja techniczna:

Mn:
MnO:
MnO2:
< 75 µm:
114,95
598-62-9
209-942-9
beżowy proszek
produkcja pasz
worki papierowe 25 kg, 1 t worki BB


62,00 +/- 1 %
80 +/- 2,6 %
2 % max.
75 % min.